[Share] Tài Liệu Cấu Hình FortiOS v6.0 (PDF)

Bạn đang quản trị hệ thống thiết bị Firewall FortiGate, bạn muốn có tài liệu Tiếng Việt để có thể tham khảo quản trị thiết bị FortiGate. Vậy thì đến với tài liệu này cùng version mới nhất thời điểm này của FortiOS v6.0 bạn sẽ có tài liệu tham khảo cùng hình ảnh trực quan.

Giới thiệu ebook “Tài Liệu Cấu Hình FortiOS v6.0”

Tài liệu kỹ thuật được lập ra với cấu hình từ căn bản đến nâng cao nhằm mục đích giúp cho người quản trị hiểu các tính năng cũng như có thể cấu hình và quản trị thiết bị firewall FortiGate và thiết bị Forti-AP. Với tài liệu này người quản trị sẽ có cái nhìn về thiết bị firewall FortiGate một cách tổng quan và dễ dàng cho việc quản trị thiết bị.

Mục lục ebook “Tài Liệu Cấu Hình FortiOS v6.0”

1. Mô tả tài liệu
2. Cấu hình căn bản
2.1: Login và system
2.2: Tạo tài khoản quản trị thiết bị
2.3: Cấu hình Network Interface
2.4: Cấu hình Routing
2.5: Cấu hình Firewall Policy.
2.6: NAT (Virtual IP)
2.7: Log và Report
2.8: Backup và Restore
3. FortiView
4. Anti-Virus
4.1: Mô tả
4.2: Mô hình
4.3: Cấu hình
5. ApplicationControl
5.1: Mô tả
5.2: Mô hình
5.3: Cấu hình
6. Data Leak Prevention
6.1: Mô tả
6.2: Mô hình
6.3: Cấu hình
7. Anti-Spam
7.1: Mô tả
7.2: Mô hình
7.3: Cấu hình
8. Web Filter & OverRide
8.1: Mô tả
8.2: Mô hình
8.3: Cấu hình
9. Cấu hình wireless controller để quản lý thiết bị phát sóng Forti-AP.
9.1: Tổng quan
9.2: Sơ đồ.
9.3: Cấu hình
10. BYOD: Bring Your Own Device
10.1: Giới thiệu
10.2: Cấu hình
11. Two Factor Authentication
11.1: Giới thiệu
11.2: Cấu hình<br> 12. VPN – Routed-Based IPsec VPN
12.1: Giới thiệu
12.2: Cấu hình
13. VPN – Policy-Based IPsec VPN
13.1: Giới thiệu
13.2: Cấu hình
14. SSL VPN
14.1: Giới thiệu
14.2: Cấu hình
15. VPN IPSec CLIENT-TO-GATEWAY
15.1: Giới thiệu
15.2: Cấu hình

Download

https://drive.google.com/file/d/1aR0oapeDQz3FI_rfj03xAYshqdCHJK2D/view

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *