1. Giới thiệu
PHP hiện đang là một trong các ngôn ngữ thiết kế web mạnh nhất thế giới. Đặc biệt, PHP chỉ cần 4 tháng là bạn đã có thể làm chủ được công nghệ này. BachKhoa-Aptech giới thiệu Khóa học lập trình PHP & MySQL cơ bản dành cho tất cả mọi đối tượng.

2. Đối tượng

 • Đã tốt nghiệp THPT hoặc đang theo học tại các trường trung cấp, CĐ, ĐH.
 • Nhân viên phát triển ứng dụng tại các doanh nghiệp
 • Đam mê với ngành lập trình, học PHP.
 • Có kiến thức cơ bản về máy tính và tin học đại cương.

3. Mục tiêu khóa học

Sau khi học xong khóa học, người học có khả năng:
 • Khóa học cung cấp cho học viên có khả năng phân tích, thiết kế, xây dựng và quản trị Website sử dụng ngôn ngữ lập trình PHP và cơ sở dữ liệu MySQL cùng với các công cụ hỗ trợ thiết kế như: Adobe Dreamweaver, SublineText, Xampp, MySQL Workbench, Adobe Photoshop…
 • Triển khai từng bước để hoàn thành các chức năng website như tin tức, giới thiệu sản phẩm, bán hàng, tích hợp công cụ thanh toán trực tuyến, nhúng mạng xã hội, hỗ trợ trực tuyến, …
 • Học viên sẽ được trang bị những kiến thức nền tảng vững chắc về lập trình Web từ kiến thức cơ bản đến nâng cao như: HTML đến HTML5, CSS đến CSS3, Javascript đến JQuery, AJAX, MySQL, PHP cơ bản, PHP nâng cao, Lập trình hướng đối tượng với PHP, PHP Framework, CMS …
 • Giúp học viên làm quen với môi trường làm việc tại các công ty phần mềm

4. Nội dung khóa học

SEM1: THIẾT KẾ GIAO DIỆN TĨNH
 •  Buổi 1: Ngôn ngữ lập trình Web, ngôn ngữ đánh dấu văn bản HTML5
 • Buổi 2: Làm việc với table và form trong HTML5
 • Buổi 3: Thực hành tổng hợp 1
 • Buổi 4: Hệ thống các thẻ bố cục nội dung trong HTML5
 • Buổi 5: Thực hành tổng hợp 2
 • Buổi 6: CSS, CSS3 và các tính năng nâng cao
 • Buổi 7: Thực hành tổng hợp 3
 • Buổi 8: Sử dụng Java Script trong trang Web
 • Buổi 9: Thực hành tổng hợp 4
 • Buổi 10: Đối tượng và xử lý sự kiện trong Java script
 • Buổi 11: Thực hành tổng hợp 5
 • Buổi 12: jQuery, AJAX và các hiệu ứng
 • Buổi 13: Thực hành tổng hợp 6
 • Buổi 14: Sử dụng Bootstrap, Responsible trong thiết kế giao diện web
 • Buổi 15: Thực hành tổng hợp 7
SEM2: LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG PHP & MYSQL
 • Buổi 1 & 2: Ngôn ngữ lập trình PHP:
  + Cài đặt môi trường; nhúng mã PHP vào tài liệu HTML;
  + Cú pháp của PHP; …
 • Buổi 3 & 4: Thực hành Mảng, hàm và chuỗi: mảng trong PHP; một số hàm về mảng; các vòng lặp trong PHP; hàm trong PHP; hàm Date; hàm String
 • Buổi 5,6,7: Thực hành Include, require, error: include; require trong PHP; cookie; session trong PHP; Xử lý lỗi,..
 • Buổi 8 – 17: PHP & MySQL:
  + Hệ quản trị CSDL MySQL
  + Các công cụ hỗ trợ quản lý
  + Tìm hiểu về Database – Table – Fields
  + Kiểu dữ liệu trong MySQL
  + Quản lý database sử dụng giao diện phpmyadmin
  + Quản lý Database sử dụng navicat 9
  + Các lệnh query cơ bản: thêm, sửa xóa, truy vấn,sắp xếp, nhóm…
  + Các lệnh join 2 hoặc nhiều bảng
  + Cách tạo và sử dụng view
  + Phân tích cơ sở dữ liệu website bán hàng online
  + Kết nối với cơ sở dữ liệu MySQL sử dụng PDO
SEM 3: PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG WEB VỚI PHP FRAMEWORK
 • Buổi 1: Chọn nhóm, chọn đề tài, phân tích thiết kế. Hướng dẫn viết các tài liệu đặc tả, kỹ thuật
 • Buổi 2: Thực hành với các framework: yii2, Laravel, phuncon, Codeinighter…
 • Buổi 3 – 6: Xây dựng trang quản trị (BackEnd):
  + Trang xử lý đăng nhập, đăng xuất;
  + Trang quản trị;
  + Xử lý các trang quản lý danh mục;
  + Xử lý các trang quản lý khách hàng;
  + Xử lý các trang quản trị đơn hàng;
  + Xử lý thống kê (Sản phẩm, khách hàng, đơn hàng,..);
  + Xử lý các trang quản lý bình luận, đánh giá,..
 • Buổi 7 – 10: Xây dựng trang người dùng (FontEnd):
  + Xây dựng trang chủ; Xây dựng trang đăng ký, đăng nhập thành viên;
  + Xây dựng và xử lý menu người dùng;
  + Xây dựng trang trình bày nội dung, sản phẩm;
  + Xử lý các chức năng bình luận, đánh giá,…;
  + Xây dựng trang giỏ hàng- Xử lý thanh toán và mua hàng,…;
  + Giả lập các thanh toán trực tuyến;
  + Nhúng mạng xã hội, Google Map, Google plus, Facebook,..